NIEUWS

Het contact tussen artsen en specialisten en hun patiënten digitaliseert razendsnel. De aanjager van deze ontwikkeling? De coronacrisis, in combinatie met de beschikbaarheid van gebruiksvriendelijke systemen voor videoconsulten.

Dit blijkt uit onderzoek in het kader van het project Digitale Versnelling Nederland (DVN), dat de digitale transformatie van de Nederlandse samenleving en economie wil versnellen. In dit project van initiatiefnemer Cisco werken meer dan vijftig organisaties samen om innovatie door digitalisering te realiseren. DVN draagt bij aan de Digitale Agenda van de overheid. Het onderzoek is in opdracht van OCT-dienstverlener Conscia uitgevoerd door adviesbureau Effecta. De onderzoekers hebben circa vijftig gesprekken gevoerd met zorgmedewerkers van vijftien ziekenhuizen, verpleeghuizen en huisartsenpraktijken.

Promotieonderzoek naar videobellen

Recent onderzoek naar videobellen in de zorg concludeert dat de coronapandemie een aanzienlijke opschaling van videobellen veroorzaakt. Arts-onderzoeker Esther Barsom promoveerde op 1 juli als eerste op dit onderwerp in Nederland. Zij zag in het Amsterdam UMC het aantal videobellende afdelingen binnen twee weken oplopen van 3 naar 83 poliklinieken. In korte tijd werden, met hulp van ICT-partner Conscia, zevenduizend medewerkers aangesloten. Webinars voor medewerkers en een helpdesk voor patiënten ondersteunden deze opschaling.

Videoconsult is wennen voor patiënt en zorgverlener

“Dat zorgverlening door de opkomst van digitale technologie steeds vaker op afstand plaatsvindt, is voor veel mensen even wennen”, zegt onderzoekster Lena Hoogstadt, business consultant bij Effecta. “Dat geldt zowel voor de patiënt als de zorgverlener, maar beiden zien de voordelen ervan. Voor tal van behandelgesprekken en beoordelingen is het niet noodzakelijk dat de patiënt naar de zorginstelling komt en kan de patiënt het gesprek prima vanuit huis voeren.”

Meer tijd voor urgente vragen dankzij digitale zorg

De combinatie van corona en de beschikbaarheid van goede en eenvoudige systemen versnelt dit proces, aldus de onderzoekster. “De nieuwste generatie technologie integreert agendasystemen, videotoepassingen en een elektronisch cliëntendossier (ECD) of elektronisch patiëntendossier (EPD). Daarnaast zijn er uitstekende geautomatiseerde triagesystemen voorhanden voor het bepalen van de urgentie van de zorgvraag. Deze vangen de niet direct urgente zorgvragen op. Zo komt dankzij digitale zorg meer tijd vrij voor urgente vragen.”

Videovisite bespaart veel tijd

Een andere vorm van digitale zorg die in opkomst is, is de zogenoemde videovisite in ziekenhuizen. “Het plannen van visiterondes op verpleegafdelingen gebeurt vaak ad hoc op basis van beschikbaarheid van specialisten. Soms dienen meerdere specialismen bij de visite aanwezig te zijn. De systemen voor videovisite integreren agenda’s zodat direct zichtbaar is welke specialisten wanneer beschikbaar zijn. Een videovisite bespaart veel tijd. Specialisten hoeven niet van locatie naar locatie te reizen en de verpleegkundigen zijn minder afhankelijk van specialisten”, legt Hoogstadt uit.

Slechtnieuwsgesprek in thuisomgeving dankzij digitale technologie

Een andere nieuwe ontwikkeling binnen de digitale zorg is dat slechtnieuwsgesprekken voor patiënten vaker digitaal plaatsvinden met behulp van vergaderoplossingen. Steeds meer specialisten vinden dat ze deze gesprekken beter op afstand kunnen houden. Geliefden van de patiënt kunnen namelijk meer en betere emotionele ondersteuning geven in de vertrouwde thuisomgeving.

Interne communicatie hapert vaak

De snelle digitalisering van het contact tussen zorgverlener en patiënt staat veelal in schril contrast met het verbeteren van de onderlinge communicatie, aldus het onderzoek. De in de gezondheidszorg gebruikte tools voor online en hybride vergaderen werken doorgaans slecht of helemaal niet. Dat zorgt voor frustratie en inefficiëntie, terwijl relatief eenvoudige ICT-oplossingen binnen handbereik liggen.

Een veilige totaaloplossing voor digitale zorg is dichtbij

Het goede nieuws: een uitstekende totaaloplossing voor beter communiceren en samenwerken in (deels) gedigitaliseerde zorgomgevingen is niet ver weg. En dat is waar Conscia om de hoek komt kijken. Conscia is gespecialiseerd in het ontwerpen en aanbieden van veilige oplossingen voor de digitale gezondheidszorg. Meer dan twee derde van de Nederlandse hospitalen, waaronder alle academische ziekenhuizen, vertrouwt op diensten van Conscia. 

“Snelle en relatief eenvoudige oplossingen zijn het aanstellen van een expert tussen IT en werkvloer, beleid ontwikkelen voor het gebruik van digitale oplossingen en het trainen van medewerkers. Daarnaast is een compleet, robuust en veilig samenwerkingsplatform broodnodig”, aldus Jeffrey den Oudsten, CTO bij Conscia Nederland. Conscia’s modulaire platform, dat onder andere draait op Cisco Webex, zorgt ervoor dat medewerkers altijd veilig in contact staan met collega’s of patiënten, waar ze ook aan het werk zijn.