USE CASE

De onmisbare schakel tussen bed, ICT en bestuur. Zo wordt de relatief nieuwe functie van chief nursing information officer (CNIO) in ziekenhuizen wel omschreven. Sinds een jaar beschikt het Amsterdam UMC over zo’n spin in het web tussen werkvloer en applicatiespecialisten in de persoon van IC-verpleegkundige Arjen Wignand.

Hij is als CNIO nog één dag in de week actief als praktiserend ic-verpleegkundige. “Want de kracht van deze functie is dat je de taal van de werkvloer blijft spreken. En dat je draagvlak creëert voor digitale zorg door in gesprek te gaan. Waar loop je tegenaan, waar wil je heen en wat heb je nodig om goede patiëntenzorg te kunnen realiseren? Eenheid van taal, innovatie en datagedreven zorg, het zijn begrippen die nog niet zo leven bij verpleegkundigen. Je zou er in zorgopleidingen meer aandacht aan kunnen besteden. Evidence based practices kent iedereen, maar bij het digitaal uitwisselen en discreet vastleggen van gegevens, wat zeker zo belangrijk is, krabben velen zich nog achter de oren”, aldus Wignand.

Profijtelijke ontwikkelingen richting digitale zorg door corona

Het Amsterdam UMC heeft de afgelopen vijf jaar een grootschalige digitale innovatieslag gemaakt door alle papieren dossiers te digitaliseren in het epd. “Dat is de basis van waaruit we verder kunnen innoveren. Corona heeft naast hoge werkdruk ook mooie, profijtelijke ontwikkelingen opgeleverd. Denk aan slimme pleisters en digitale zorg op afstand, bijvoorbeeld omdat patiënten zuurstof mee naar huis kregen en automatisch gegevens digitaal aan de huisarts of het ziekenhuis doorgaven. Op verpleegkundig niveau hebben we het epd kunnen verbeteren door het efficiënter in te richten. We hebben door corona aan innovatie geproefd; nu moeten we doorzetten.”

Wetgeving laat op zich wachten

Een zaak van de lange adem is het digitaal uitwisselen van patiëntgegevens met andere zorginstellingen, zegt Wignand. “De weg hiernaartoe is al wel ingezet, ook al is het nog veel pionieren. Landelijke wet- en regelgeving laat op zich wachten en de afhankelijkheid van verschillende epd-leveranciers is groot. Zorgopleidingen zouden het vak ‘digitalisering in de zorg’ moeten aanbieden, zodat je de dagelijkse werkpraktijk kunt vertalen naar het epd. Die principes en grondbeginselen van digitale zorg moet je vervolgens nationaal uniformeren.”

Landelijk netwerk maakt een digitale vuist

Het landelijk netwerk van CNIO’s kan een vuist maken door gezamenlijk problemen aan te kaarten. “Samen sta je sterk. Bijvoorbeeld door epd-leveranciers te laten weten waar we landelijk tegenaan lopen. Dat kunnen we gezamenlijk aanpakken. Daarnaast werken we samen met CMIO’s en CSIO’s, de information officers voor medici en wetenschappers. Deze drie beroepsgroepen hebben veel raakvlakken en trekken gezamenlijk op, met name als het gaat om landelijke kwesties als discreet gegevens vastleggen en het creëren van een eenheid van taal. Sowieso heeft corona ervoor gezorgd dat verpleegkundigen meer digitale samenwerking zijn gaan zoeken. Artsen en verpleegkundigen waren verdeeld in twee kampen. Het succes van corona is betere samenwerking: je doet het met elkaar.”

Internationale samenwerking

De volgende stap naar een efficiënte en inclusieve zorg is internationale samenwerking, zegt Winand. “Ik ben al benaderd door een Belgische CNIO. De epd-leverancier sluit aan met internationale contacten in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. Het was tien jaar geleden nog ondenkbaar om op deze manier naar innovaties en epd-verbeteringen te kijken.”